Certifikácia

Za účelom zlepšovania ako spoločnosti, tak aj poskytovaných služieb sme sa dňa 3.2.2023 certifikovali na ISO 9001.